Instructor
Prof. Dr. Ünsal Sığrı

Prof. Dr. Ünsal Sığrı; Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesidir. İşletme-Yönetim ve Organizasyon alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında “yönetim ve organizasyon” alanında doçent, 2015 yılında profesör olmuştur. TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası çalışmalarını ABD’de tamamlamış ve Hollanda, Bosna-Hersek, ABD’de misafir öğretim üyeliği yapmış olup, ayrıca TOBB ETÜ ve Bahçeşehir Üniversitelerinde misafir öğretim üyesidir. 

 

Uluslararası ve ulusal düzeyde iş ve işletme yönetimi konusunda çok sayıda kitap, kitap bölümü, bilimsel makale ve bildirileri bulunmaktadır. Örgütsel Davranış, Müzakere ve Ara buluculuk, Stratejik Düşünme, Yönetimde Grup Dinamikleri, Türk Yönetim Tarihi, Liderlikte Güncel Yaklaşımlar, Örgüt Kuramları, Kriz Yönetimi, Sistem Dinamikleri ve Türklerde Yönetim Uygulamaları kitaplarından bazılarıdır. İşletme Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Stratejik Yönetim, Sosyal Psikoloji, Örgüt Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Müzakere ve Örgütsel Davranış dersleri vermekte ve bilimsel araştırmalar yapmaktadır. 

 

Yurt içinde TÜBİTAK, yurt dışında ise Dünya Sosyoloji Birliği akademik çalışmalarıyla ödüller aldığı kurumlar arasındadır. İş dünyası ve kamuda danışmanlıklar vermekte ve kurumsal gelişim projeleri yürütmektedir. Avrupa Birliği Bosna-Hersek Ofisinin de bir yıl yöneticiliğini yapan Ünsal Sığrı, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarda seminerler vermiş ve projelerde yer almıştır. 2013 yılından bu yana Türkiye’de Arabuluculuk Uygulamaları Projesi üyesidir ve 50’yi aşkın İl Barosunda “Ara buluculukta Müzakere Teknikleri” eğitimleri vermiştir. 

 

Birçok üst düzey kamu kurumunda ve özel sektörde önemli şirketlerde; Yönetim, Liderlik, Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim, Kurum Kültürü, Çatışma Yönetimi ve Müzakere konularında uygulamalı eğitimler vermiş ve yönetim danışmanlığı icra etmiş, bazı aile şirketlerinde “kurumsallaşma-değişim yönetimi” çalışmalarını yönetmiş, TOBB’un danışmanı olarak Oda/Borsaların Stratejik Planlarının ve bazı kamu kurumlarının stratejik planlarının yapılmasında danışmanlık yapmıştır. Prof. Sığrı, uygulamalı mesleki eğitim alanında Pearson İngiltere İş ve Teknoloji Eğitim Konseyi uluslararası eğitici sertifikasına sahiptir. Sosyal sorumluluk projeleri yapar, seyahat eder, outdoor aktiviteleri yapar, Ankara’da yaşar.

Verdiği Eğitimler

KOBİ Danışmanlığı Eğitimi

  • 120 Saat
  • Uzaktan, Online ve Yüz Yüze Eğitimler

Bu eğitim ile; KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazandıracaktır.

Öğrenmeye Hazır Mısın?

Güçlü kadromuz, bilgi ve deneyimlerimiz ile hazırlanan sertifika programlarıyla iş dünyasında hep bir adım önde ol!
 Formu Doldurun, Sizi Arayalım